Výstava a workshop
"ŠKOLA A TRH PRÁCE 2018 Karlovy Vary"
17. - 18. října 2017
kontakt na Top info:
jméno: Mgr. Richard Mazanec
adresa: Šumavská 28, 360 01 Karlovy Vary
telefon: 359 572 153
fax: 359 572 154
mobil: 607 616 030
e-mail: topinfo (zavináč) volny.cz

Propozice a dokumenty

Pedagogicko-psychologická poradna, Národní institut pro další vzdělávání a Topinfo pořádají

NOVÝ ROČNÍK VÝSTAVNÍ AKCE

ŠKOLA A TRH PRÁCE 2018

Karlovy Vary

 

na téma: MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ A SLUŽBY PRO STUDENTY V REGIONU SZ a JZ ČECHY

včetně vybraných škol s nadregionální působností;

workshop učebních pomůcek a vybavení škol

Výstava bude probíhat:

17. - 18. 10. 2017

17. 10. od 11 do 18 hod.

18. 10. od 8 do 18 hod.

v Lázeňském sanatoriu

THERMAL

Velký sál (foyer); wi-fi

Informace a přihlášky: TOP INFO Mgr. Richard Mazanec

Šumavská 28, 360 01 Karlovy Vary, tel. 359 572 153 fax: - 154,

607 616 030, E mail: topinfo@volny.cz

http://www.vystava-skola-karlovyvary.iplace.cz/

 

DATA DO VAŠEHO DIÁŘE:

 

ZÁŘÍ

 

20. 9. 2017 Uzávěrka objednávek výstavní plochy.

Pozn. Přihlášky je možno zaslat poštou, faxem, e-mailem nebo předat osobně.

 

ŘÍJEN

 

06. 10. 2017 Potvrzení o přidělení výstavní plochy.

Pozn. Pořadí kritérií pro umístění expozice je:

  1. obor činnosti vystavovatele

  2. velikost objednané plochy

  3. včasnost podané přihlášky

  4. požadavky na charakter umístění ( rohové, řadové ... )

  5. event. technické parametry expozice

 

01. 10. 2017 Objednávka stavby stánku a dalších služeb

Divize realizace Vám nabízí stavbu „na klíč“ a to jak ve standardním, tak v atypickém provedení.

05. 10. 2017 Předložení technické dokumentace v případě vlastní stavby st.

 

17. 10. 2017 7.30 - 11.00 hod. Stavba stánků

Návoz exponátů a aranžování, registrace

17. 10. 2017 11. 00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy „Škola a trh práce 2018“

17. – 18. 10. 2017 výstava „ŠKOLA A TRH PRÁCE 2018“

 

7.30 - 7.45 hod. příchod vystavovatelů

7.45 hod. odchod noční ostrahy

8.00 hod. otevření výstavy

18.00 hod. uzavření výstavy

18.10 hod. příchod noční ostrahy

18.15-18.30 hod. odchod vystavovatelů

 

18. 10. 2017 Odvoz exponátů a demontáž stánků 18.00 - 22.00 hod.

Vystavovatel ručí za to, že jeho expozice zůstane návštěvníkům ke shlédnutí po celou dobu výstavy – expozice nesmí být bourána před skončením výstavy.

Kontaktní adresa: TOPINFO - Mgr. Richard Mazanec

Šumavská 28, 360 01 Karlovy Vary

Tel.fax 359 572 153, -154, 607 616 030, E mail: topinfo@volny.cz

Bank. spojení: Komerční banka Karlovy Vary č. ú. 5098270297 / 0100

 

Charakteristika akce „ŠKOLA A TRH PRÁCE 2018 K. Vary„ v roce 2017

*24. ročník prezentační výstavní akce „Škola a trh práce 2018“ pořádá Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, Národní institut pro další vzdělávání Praha a firma Top info pod záštitou primátora města Karlovy Vary.

Akce bude probíhat ve dnech 17. - 18. října 2017 (út-st) v lázeňském sanatoriu Thermal v K. Varech. Slavnostní otevření výstavy bude 17. 10. ve 11.00 hod., 18. 10. od 8 do 18 hod.

Cíl projektu: Většina z nás si ten okamžik prožila nebo se k němu nezadržitelně blíží. Tímto životním zlomem je dokončení školy a s ním související rozhodnutí „co dál“. S pomocí rodičů, učitelů i starších kamarádů v tu chvíli vybíráme naši budoucnost – vhodnou střední školu či učiliště, případně pokračovat na VŠ či uplatnění se na trhu práce.

 

Ovšem vyznat se v nabídce našeho školství není úplně jednoduché a objíždění všech vybraných škol je pro žáky i rodiče obvykle nereálné.

V čem vám výstava pomůže? V zásadě lze říct, že na veletrhu potkáte zástupce škol z našeho regionu. Můžete si pohovořit i s jejich studenty, kteří vám mohou hodně říct o životě na škole, o jejích výhodách i slabinách a nemusíte se tak omezovat na informace, které dostanete z internetu, brožur, nebo od vyučujících a pracovníků školy. Na veletrhu také máte vše jako na dlani, a to včetně škol, o kterých jste dosud ani neslyšeli. Návštěva vám tak může otevřít oči a navést vás ke studiu, které byste jinak přehlédli. České školství je totiž velmi rozmanité a přes velká lákadla některých dominantních škol by vám mohlo uniknout to nejzajímavější.

Zde tak mají všichni zájemci možnost si na jednom místě prohlédnout nabídku škol z celého regiónu a k tomu oslovit jejich zástupce s případnými dotazy. Vždyť střední školou naše příprava na profesní život přeci nekončí. Po jejím dokončení čeká absolventy další rozhodnutí – pokračovat ve studiu nebo si hledat zaměstnání. Spojení těchto úzce provázaných oblastí – tedy vzdělávání a trhu práce – dává vzniknout tomuto projektu. Během dvou dnů, po které jsou brány hotelu Thermal otevřeny, přiláká veletrh, podle předcházejících zkušeností, na tři tisíce návštěvníků z řad žáků, studentů i široké veřejnosti. Zájem o veletrh tak jasně potvrzuje, že rozšíření o nabídku pracovních příležitostí, bude správným rozhodnutím.

Návštěvníci shlédnou expozice v celém spektru vzdělávání, včetně vyšších odborných škol a škol vysokých. Velkému zájmu se těší školy, které mají nadregionální význam. Viděli jsme např. UK Praha, ZčU Plzeň, UJEP Ústí n/L, FŽP ČZU Praha, VŠ finanční a správní Karlovy Vary, Bankovní institut Praha, Jihočeská univerzita, VŠHCR Brno,Veterinární škola z Českých Budějovic, VOŠ SRŠ Vodňany atd.

 

 

 

F.skola07mo.jpg
MARKETING VÝSTAVY „ŠKOLA A TRH PRÁCE 2018“

Pro úspěšnou prezentaci škol a firem na výstavě je nezbytné připravit marketing, který zajišťuje:

A. POŘADATEL – Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary, Národní institut pro další vzdělávání Karlovy Vary a Top info.
- cílená reklamní kampaň v odborném tisku
- reklamní kampaň v masmédiích ( rádio, denní tisk, časopisy )
- nabídka reklamních ploch ( reklamní poutače, rekl. panely, plakáty )

Organizátoři výstavy „ŠKOLA A TRH PRÁCE 2018“ zajišťují INZERCI a ČLÁNKY:

v odborném tisku: UČITELSKÉ NOVINY ODBORNÁ VÝCHOVA UČITELSKÉ LISTY
MY A ŠKOLA FREUNDSCHAFT RODINA A ŠKOLA
ČESKÁ ŠKOLA ŠKOLSTVÍ FILOSOFICKÝ ČASOPIS
SPEC. PEDAGOGIKA VESMÍR

v masmédiích: DENIKY – MLADÁ FRONTA DNES, PRÁVO
REGIONÁLNÍ LISTY - KARLOVARSKÉ NOVINY, CHEBSKÝ DENÍK
SOKOLOVSKÝ DENÍK, PLZEŇSKÝ DENÍK
- rádia DRAGON ČESKÝ ROZHLAS EGRENSIS

a PŘÍMÉ POZVÁNÍ odborníků z oblasti školství a vzdělání

B. VYSTAVOVATEL
- osobní pozvánky pro stálé partnery
- inzerce v masmédiích jako pozvánka do stánku na výstavě
- katalogy, ceníky, samolepky, prospekty a reklamní předměty
- dostatek vizitek
- inzerce na reklamních plochách
- audiovizuální reklama, stěny atd.
- prezentace, dny otevřených dveří
- hostesky

C. SPOLEČNÉ REKLAMNÍ AKCE
Doufáme, že maximálně využijete možnosti vzájemné spolupráce. Rádi s Vámi zkonzultujeme koordinaci plánu masmediální kampaně výstavy a plánu Vaší propagace.
Máte-li zájem dostat se do podvědomí veřejnosti, můžete se zapojit do soutěží, které připravujeme ve sdělovacích prostředcích. Četnost uveřejnění názvu a případných informací o Vaší organizaci, závisí na výši a atraktivnosti cen, které poskytnete výhercům z řad čtenářů a posluchačů.
Rádi využijeme Vašich informací o novinkách a zajímavostech prezentovaných na výstavě, případně o Vašem doprovodném programu v článcích a rozhovorech o výstavě „ŠKOLA A TRH PRÁCE 2018“.

Na spolupráci s Vámi se těší

Organizátoři: Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary, Národní institut pro další vzdělávání Karlovy Vary a TOP info.

Kontaktní adresa: TOP info, Mgr. Richard Mazanec, Šumavská 28, 360 01 Karlovy Vary,
tel. fax: +420 359 572 153, - 4, 607 616 030, E mail: topinfo(zavináč)volny.cz
podkl.www.11copy_html_m7efbdd5f.jpg

Líbila se Vám naše výstava v minulých letech ?

Ano, líbila (368 | 92%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one